Kupite poslovni prostor v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata

Kupite poslovni prostor v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata

Ogledi poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata so mogoči po predhodnem naročilu preko telefonske številke 080 73 15 oz. s klikom na posamezni poslovni prostor (http://www.koprskavrata.eu/Poslovni_prostori_Koprska_vrata/). Vabimo vas, da si rezervirate svoj termin za ogled.

Za nakup poslovnih prostorov sprejemamo nezavezujoče ponudbe. Zainteresirani kupci lahko z izpolnitvijo obrazca svojo nezavezujočo ponudbo pošljete na e-naslov: [email protected]

DUTB bo v najkrajšem možnem času obravnavala vsako ponudbo posebej.

Skupna površina poslovnih prostorov različnih namembnosti je več kot 2.000 m2, ki se lahko razdeli do največ 29 posameznih enot. Nakup je možen po posameznih enotah oziroma več združenih poslovnih prostorov skupaj. DUTB bo po prejetju ponudb le te preučila in se odločila za najbolj gospodarno opcijo.

Tehnični opis poslovnih prostorov je dostopen na povezavi: http://www.koprskavrata.eu/Tehnicni-opis-poslovni-prostori/

 

Pravno obvestilo

Glede oglaševanih cene nepremičnin  v okviru projekta Koprska vrata DUTB potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa DUTB izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih (ne)zavezujočih ponudb ne zavezujejo DUTB sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane cene, dokler DUTB izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.

DUTB si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je potrebno vložiti neposredno pri DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika