Kupite poslovni prostor v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata

Ogled poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata bo mogoč od 26. aprila 2019, ob pričetku Dnevov odprtih vrat. Naprodaj bo več kot 2.000 m² poslovnih prostorov (do največ 29 posameznih enot). Možna je združitev posameznih predvidenih enot.

Za nakup poslovnih prostorov sprejemamo nezavezujoče ponudbe. Zainteresirani kupci lahko svojo nezavezujočo ponudbo pošljete na e-naslov: [email protected] ali ponudbo oddate preko obrazca, ki je dostopen pri vsakem posameznem poslovnem prostoru.

DUTB bo v najkrajšem možnem času obravnavala vsako ponudbo posebej.

Vabljeni na ogled!

Pravno obvestilo

Stranke obveščamo, da DUTB v postopku zbiranja ponudb ni zavezana sprejeti nobene ponudbe, četudi je ponudba enaka višini informativne, izklicne ali oglaševane (prodajne) cene ali višja.