Stanovanjske enote

Izbor ponudnikov v okviru druge faze prodaje stanovanj v poslovno-stanovanjskem kompleksu Koprska vrata je zaključen. DUTB bo pogodbe sklenila z najboljšimi ponudniki (najboljšimi dražitelji) v postopku elektronske javne dražbe za nakup stanovanj, neizbranim ponudnikom pa bo vrnila plačano varščino.

Z 2. decembrom bomo pričeli s tretjo, zadnjo fazo prodaje preostalih 30 stanovanj (vzorčno stanovanja in prodajna pisarna bosta naprodaj v zaključku prodaje) in tudi 13 dodatnih parkirnih mest. Ogledi preostalih neprodanih stanovanjskih enot in prav tako dodatnih parkirnih mest so po predhodnem naročilu že omogočeni. Za voden ogled nas kontaktirajte preko telefonske številke 080 73 15, preko elektronske pošte [email protected], oziroma navedite vaš želen termin ogleda s klikom na koledar pri posameznem stanovanju.

Nakup stanovanj in dodatnih parkirnih mest bo potekal izključno z zbiranjem zavezujočih ponudb. Ponudbo bo mogoče oddati od 2.12.2019 naprej. Nakup bo omogočen kupcu, ki bo prvi podal zavezujočo ponudbo najmanj v višini objavljene izklicne cene ter k ponudbi priložil potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe v višini 5.000 evrov. V primeru da v istem dnevu DUTB prejme več kot eno ponudbo, bo stanovanje ali parkirno mesto prodala kupcu z višjo ponudbo oz. kupcu, ki je prvi oddal ponudbo. Proste stanovanjske enote in izklicne cene so razvidne v spodnjem delu te strani. Krajši povzetek načina prodaje na: http://www.koprskavrata.eu/Kako_kupiti_stanovanja/. Več podrobnih informacij o nakupu sledi v kratkem.

Tehnični opis stanovanj je dostopen na povezavi: http://www.koprskavrata.eu/Tehnicni-opis-stanovanja/

trisobno

Oznaka Tip Nadstropje Neto površina m² Izhodiščna cena € Status

Površine in cene so informativne. Za morebitne napake ne odgovarjamo.