Prva faza prodaje (od 26.04.-31.05.2019) – zbiranje zavezujočih ponudb

Prva faza prodaja stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata je potekala od 26. aprila do 31. maja 2019 po načinu zbiranja zavezujočih ponudb. Naprodaj je bilo 162 stanovanj s pripadajočimi dvemi parkirnimi mesti in shrambo v podzemnih nivojih.

Ogledi stanovanj so potekali 30 dni v času trajanja Dnevov odprtih vrat, od 26. aprila do 26. maja 2019.

Kupci ste imeli 35 dni časa (od 26. aprila do 31. maja 2019) za oddajo svoje zavezujoče ponudbe.

Ponudbe, ki so prispele pred ali po določenem terminu za oddajo ponudb, niso bile upoštevane!

Varščina za resnost zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj je znašala 5.000 € za en oddan obrazec na katerem se je lahko navedlo do tri izbrana stanovanja.

Ponudba stanovanjskih enot je v prvi fazi prodaje k ogledu pritegnila več kot 2.000 interesentov, 203 ponudniki pa so za najbolj zaželene stanovanjske enote oddali tudi zavezujoče ponudbe potrjene s plačano varščino.

Konec junija je DUTB zaključila z izborom ponudnikov v okviru prve faze prodaje. Na podlagi pridobljenih zavezujočih ponudb za nakup stanovanj bo DUTB pogodbe sklenila z najboljšimi ponudniki, neizbranim ponudnikom pa je že vrnila plačano varščino.

Druga faza prodaje (od 02.09.-21.10.2019) – prodaja preko e-dražb

Z 2. septembrom smo pričeli z drugo fazo prodaje stanovanj, v okviru katere je bil možen nakup vseh preostalih neprodanih stanovanj (razen vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne).

Nakup stanovanj je potekal izključno preko elektronskih dražb, ki so se pričele 30. septembra 2019, za vsako stanovanje posebej in se zaključile 21. oktobra 2019.

Varščina za resnost ponudbe za nakup stanovanj je znašala 5.000 € na posamezno dražbo.

DUTB je zaključila z izborom ponudnikov v okviru druge faze prodaje. DUTB bo pogodbe sklenila z najboljšimi ponudniki (najboljšimi dražitelji) v postopku elektronske javne dražbe za nakup stanovanj, neizbranim ponudnikom pa bo vrnila plačano varščino.

Tretja faza prodaje (od 02. decembra 2019 dalje)

2. decembra smo pričeli s tretjo fazo prodaje, v okviru katere je bilo v začetku na voljo preostalih 30 neprodanih stanovanj (razen vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne) in tudi 13 dodatnih parkirnih mest. Nakup stanovanj in dodatnih parkirnih mest je potekal izključno z zbiranjem zavezujočih ponudb. Nakup je bil omogočen kupcu, ki je prvi podal zavezujočo ponudbo najmanj v višini objavljene izklicne cene, ter k ponudbi priložil potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe v višini 5.000 evrov. V primeru da je DUTB v istem dnevu prejel več kot eno ponudbo, je bilo še prosto stanovanje ali parkirno mesto prodano kupcu z višjo ponudbo oz. kupcu, ki je prvi oddal ponudbo.

Dne 27.8.2020 je potekala E-dražba za zadnjo prosto enoto, stanovanje s komercialno oznako 2N-01, 96,60 m2 neto površine. Prodaja le tega je v zaključni fazi prodaje.

Trenutno prostih stanovanjskih enot ni več na voljo.

 

Ogled stanovanj

Prodajo za DUTB vodi nepremičninska družba RE/MAX (01 420 59 14 ali 080 73 15, [email protected]).

Ogledi se izvajajo skladno s higienskimi priporočili NIJZ, zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate. Več informacij na: https://nepremicnine.dutb.eu/Novice/PONOVNO_VZPOSTAVLJENI_OGLEDI_NEPREMICNIN_V_LASTI_DUTB/

 

Kako kupiti poslovne prostore

Pravno obvestilo

Glede oglaševanih cene nepremičnin  v okviru projekta Koprska vrata DUTB potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa DUTB izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih zavezujočih ponudb ne zavezujejo DUTB sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane cene, dokler DUTB izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.

DUTB si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je potrebno vložiti neposredno pri DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika.