Poslovni prostori za mirne dejavnosti

Poslovni del kompleksa Koprska vrata predstavlja več kot 2.000 m2 poslovnih površin, ki se lahko razdelijo do 29 posameznih enot.

V pritličju sta dva niza poslovnih prostorov, ki ju loči prehodni, zračni atrij. Predvideni so prostori za gostinsko dejavnost, storitvene dejavnosti, trgovine, pisarne, salone in podobno. Vsak poslovni prostor ima samostojen vhod bodisi iz zunanje strani objekta ali iz notranjega atrija. Vsak poslovni prostor ima tudi lastne sanitarne prostore. Svetla višini poslovnih prostorov je 3,05 m2.

Poslovni prostori niso dokončani (III. gradbena faza). Predelne stene in tlaki niso izvedeni. Izvedeni so določeni inštalacijski priključki. Fasada pritličja je steklena. Vsi poslovni prostori imajo zastekljene površine in omogočajo maksimalno prepustnost svetlobe ter ustvarjajo svetlo delovno okolje.

Za poslovne prostore je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Kupec bo nepremičnino dokončal sam, v lastni režiji in na lastne stroške (razen predelnih sten, ki jih po dogovoru lahko zagotovi DUTB, vendar izključno samo med poslovnim prostorom, ki je pogodbeni predmet in ostalimi poslovnimi prostori, brez vrat) ter zanj pridobil ustrezno uporabno dovoljenje.