Tehnični opis poslovnih prostorov

Zasnova
V pritličju sta dva niza poslovnih prostorov, ki ju loči prehodni, zračni atrij. Predvideni so prostori za gostinsko dejavnost, storitvene dejavnosti, trgovine, pisarne, ambulante, salone in podobno. Vsak poslovni prostor ima samostojen vhod, bodisi iz zunanje strani objekta ali iz notranjega atrija. Vsak poslovni prostor ima predvidene lastne sanitarne prostore. Poslovni prostori so izvedeni do III. Gradbene faze. Med posameznimi prostori niso izvedene vmesne stene, ki se bodo izvajale ob nakupu posameznih lokalov po dogovoru.

Instalacije
Določeni priključki instalacij so speljani do lokacije poslovnega prostora.

Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje
Poslovni prostori imajo vgrajene priključke za priklop ogrevanja in hlajenja iz centralne toplotne postaje, s kalorimetri, speljane na centralno mesto. Toplotno energijo lokalom obračunava upravnik stavbe.

Za prezračevanje poslovnih prostorov bodo kasneje s strani kupca izvedeni priključki za priključitev prezračevanja posamezne enote pritličja.

Sanitarna voda in topla voda
Poslovni lokali so priklopljeni na sanitarno hladno vodo iz javnega omrežja preko vodomerov na daljinsko odčitavanje, ki so v upravljanju javnega podjetja za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo (Rižanski Vodovodi). Sanitarno toplo vodo si poslovni lokali pripravljajo sami.